Privaatsuspoliitika

XYSUM on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Käesolev privaatsuspoliitika käsitleb veebilehe kaudu kogutud isikuandmete kogumist, kasutamist, kaitsmist ja kustutamist.

 

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel: • kontaktandmete (sh sinu nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel meie veebisaidil või e-maili teel.

 

Muude andmete kogumine

Kogume ka isikustamata andmeid küpsiste ehk cookie'de kaudu – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht). Võime koguda ka andmeid üldistatud klienditegevuste kohta meie veebisaidil. Neid andmeid kasutatakse analüütika tööriistade jaoks ja käsitletakse isikustamata andmetena.

 

Isikuandmete kasutamine

Veebilehel kogutud isikustatud andmeid kasutame parema teenuse pakkumiseks, kontaktivormide kaudu saadetud sõnumitele vastamiseks ja hinnapakkumiste koostamiseks.

 

Isikuandmete kaitse

Kõiki XYSUM veebilehe külastamise ja kontaktivormi kaudu teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. XYSUM rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

 

Isikuandmete kustutamine

Kliendil on õigus paluda kustutada enda kohta kogutud isikuandmeid. Selleks kirjutage meile vastava sisuline e-mail aadressile info@xysum.ee.