Mis on SEO? | Ülevaade olulisest

Anname ülevaate SEO olemusest ja mõjutavatest faktoritest.

SEO on laialdaselt kasutatud termin seoses veebilehtedega ja internetipõhise turundusstrateegiaga, mida ekslikult arvatakse vaid sisumaterjali optimeerimise pähe. Tegelikult on SEO palju kompleksem kui vaid sisutekstide kirjutamine.

SEO täpne ja lahti kirjutatud tähendus on otsingumootori tulemustele optimeerimine (ingl k search engine optimization). Kuigi suur osa sellest on tõepoolest märksõnadele optimeeritud sisumaterjal, mõjutab SEO tulemust umbes 200 erinevat kriteeriumit. Nimelt mõõdavad Google algorütmid veebilehe positsiooni otsingumootori tulemustes umbes 200 erineva mõõdiku alusel. Järelikult, on korraliku SEO-ga leht optimeeritud otsingumootori tulemustele rohkem kui ainult märksõnu sisaldavate sisutekstide poolest.

SEO defineerimiseks on oluline esiteks selgitada järgmiseid mõisteid:

Liikluse kvaliteet – Kvaliteet on mõõdetud selle järgi, millised inimesed veebilehte külastavad. Kui inimene otsib märksõna “šampoon” ja satub sinu lehele, kuid sina müüd hoopis autošampoone, on tegemist ebakvaliteetse liiklusega. Teisalt, kui sinu lehte külastavad inimesed, kes on reaalselt huvitatud sinu toodetest või sisust, on tegemist kvaliteetse liiklusega.

Liikluse kvantiteet – Kui on saavutatud kvaliteetne liiklus muutub kvantiteet oluliseks märksõnaks.

Orgaanilised tulemused – Otsingumootori tulemustes võib veebileht ilmuda kahel viisil. Orgaaniliselt või tasulisel viisil. Google Adwordsi reklaamide abil ilmumine on tasuline. SEO keskendub aga orgaanilistele meetmetele.

Seega on SEO protsess, mille eesmärk on suurendada veebilehe liikluse kvaliteeti ja kvantiteeti läbi parema positsiooni otsingumootori tulemustes. Kusjuures parandatakse positsiooni orgaaniliselt ehk SEO hulka ei kuulu tasulised viisid nagu Google Ads’id.

SEO tulemuse mõõtmine?

SEO skoori mõõtmiseks on võimalik kasutada mitmeid erinevaid analüütika platvorme, mis võrdlevad veebilehe omadusi ja olekut erinevate kriteeriumite vastu. See, milline on tulemus sõltub suuresti kasutatud analüütika matemaatilisest eripärast. Seetõttu võibki ühe veebilehe SEO skoor erinevaid vahendeid kasutades erineda. Hoopis olulisem veebilehe SEO skoorist kasutades erinevaid vahendeid on veebilehe reaalne positsioon otsingumootori tulemustes.

Veebileht võib olla otsingumootori tulemustes esimesel positsioonil, kuid erinevate mõõdikute järgi võib skoor hoopis madalam tunduda. Seetõttu tuleks jälgida SEO saavutust vastavalt enda soovitud ja veebilehe reaalsetele tulemustele. See kui “hea” on SEO on veebilehe omaniku otsustada. Kui veebilehe positsioon ei rahulda teie soove, on veel SEO poolest arenguruumi. Kui soovitud veebilehe positsioon on saavutatud võib lugeda SEO-d efektiivseks.

 

Millest koosneb SEO?

See, kui hästi on veebileht otsingumootori tulemustele optimeeritud sõltub paarisajast asjaolust. On ilmselge, et keegi ei jõua jälgida kõiki erinevaid kriteeriumeid. Selleks, et SEO’d efektiivsemalt teostada on vaja mõista, kuidas see jaguneb ja millistele osadele rõhku panna.

Lehesisene SEO

Lehesisest SEO-d käsitletakse tihti ka koos veebilehe tehnilise SEO-ga. Lehesisene SEO on suunatud pigem sisu optimeerimisele otsingumärksõnade järgi ja selle sisu korrektne formuleerimisele. Kokkuvõtlikult võib öelda, et lehesisese SEO puhul on oluline kvaliteetse ja unikaalse sisuga artikkel, mis on vormistatud korrektsete pealkirjadega ja märksõnadega.

Lehesisese SEO peamised osad:

 • Korrektne HTML pealkirjade kasutus
 • Märksõnade korrektne kasutus
 • Lehe tiitel ja metakirjeldus
 • Sisu põhjalikkus – Praeguseks on internetis lugematu hulk informatsiooni erinevate teemade kohta, seetõttu peab sisu olema põhjalik. Artiklite või posituste tegemine otsingutulemustes ilmumise eesmärgil peab pakkuma lugejale midagi uut või kvaliteetsemat informatsiooni kui juba olemasolevad allikad.
 • Sisu kasutajasõbralikkus – Teksti ja sisu korrektne küljendamine on suur osa kasutajasõbralikkusest. Kui näiteks tekst on üks pikk lõik ilma pealkirjade või nimekirjadeta, on seda ka lugeda raskem.
 • Sisu unikaalsus – Sisu ei tohiks olla põhjalik tänu sellele, et on internetist kopeeritud kellegi teise artikkel. Selleks, et sisu oleks kvaliteetne, peab tegu olema unikaalse kirjutisega.

 

Veebilehe tehniline SEO

Veebilehe tehniline kord on väga oluline osa SEO-st. Tihti vaadeldakse seda ka kui lehesisest märksõnadega mitteseonduvat SEO-d. Veebilehel olev tekstiline sisu võib olla märksõnade mõttes optimeeritud, kuid kui leht ise on ebakvaliteetne, ei ole ka tekstist kasu. Google algorütmid on arenenud ja mõistavad, kui veebileht ei ole kasutajasõbralik, see viib ka madalamale positsioonile otsingutulemustes.

Tehnilise SEO peamised osad:

 • Domeeni korrektne ülesseadmine – SSL sertifikaadi olemasolu jms.
 • Linkide struktuur veebilehel – Kas on sisulehti, mis on ka alamlehed, näiteks: https://taimed.ee/puud/vaher/. Selliselt struktureerida erinevaid alamlehti on kasulikum kui näiteks: https://taimed.ee/vaher/.
 • Linkide kasutamine lehel – Lehesiseste ja väljapoole suunatud linkide olemasolu ja kasutus.
 • Lehe laadimiskiirus
 • Mobiilivaate olemasolu ja kasutajasõbralikkus

 

Linkide ehitamine (ingl k backlinking)

Lehe positsiooni parandamisele aitavad kaasa ka lingid teistelt lehtedelt ehk backlinking. Selleks peab keegi teine viitama sinu veebilehele või artiklile oma veebilehel. Kuid ka siin on oluline kvaliteet ja kvantiteet. Lingid kõrge autoriteersusega lehtedelt on tunduvalt efektiivsemad ja mida rohkem neid on, seda parem.

 

SEO on investeering

SEO on küll oma olemuselt tasuta viisidel lehe positsiooni parandamine otsingutulemustes, kuid selle teostamine nõuab üsnagi suuri kulutusi. Nendeks võib olla mitmesuguste spetsialistide palkamine, artiklite sisseostmine copywriter’itelt või ka oma aja kulu. Teisalt on otsingumootori tulemustele optimeerimise jaoks paigutatud ressursside kasutus mõneti kasulikum, kui tasulistel viisidel.

 • Tasuliste reklaamide mõju on enamasti lühiajaline – Kui SEO eesmärgil tehtud liigutused ja artiklid koguvad ajapikku veebilehele “kvaliteeti”, siis näiteks Google Adwordsi reklaamide puhul on veebileht otsingutulemustes kõrgel nähtav vaid reklaamikampaania ajal
 • Reklaamide blokeerimise tarkvara kasutus – Tänapäeval on aina populaarsemaks saav reklaamide blokeerimine, mistõttu on SEO äärmiselt palju jätkusuutlikum ja tulevikku vaatav investeering, kuna selle tulemused ei ole blokeeritavad.
 • Inimesed klikivad orgaanilistele tulemustele, mitte reklaamidele – Otsingutulemusest läheb enamik liiklust esimestele orgaanilistele positsioonidele, Google reklaamidele klikivad vähem kui 20% inimestest.

Kuigi SEO nõuab suuremat ja pikaajalisemat pingutust, on see pikas perspektiivis vaeva väärt.